OT Kdo registroval domenu...

Šerých Jakub Serych na panska.cz
Čtvrtek Květen 28 12:38:03 CEST 2015


Domain
Domain name 	cned-ea.eu
Status 	REGISTERED (What this means)
Registered 	March 25, 2015
Expiry date 	March 25, 2016
Last update 	March 25, 2015, 4:40 pm
Registrant
Language 	Slovak
Email 	
Onsite
Name 	Jozef Sudolsky
Organisation 	ELBIA, s. r. o.
Language 	Slovak
Address 	

Phone 	
Fax 	
Email 	
Registrar
Organisation 	Gransy s.r.o.
Website 	subreg.cz


Jakub Šerých

> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of RV
> Sent: Thursday, May 28, 2015 9:38 AM
> To: HW-news
> Subject: OT Kdo registroval domenu...
> 
> Zdravim,
> 
> mame podezreni, ze na nas nekdo sije boudu a proveruji servery a domeny
> odkud chodi objednavky...nicmene nevim jak se dobrat nejakeho infa o
> domene: cned-ea.eu
> 
> Na webu www.eurid.eu jsem se niceho nedobral.
> 
> 
> --
> Radek Vicek
> 
> ---------------------------------
> 
> Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje
> možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami.
> Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za
> podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku
> podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky
> jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za
> nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za případné
> ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
> 
> 
> 
> Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže
> nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění,
> tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je
> přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to
> neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale
> vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv
> škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> 
> 
> In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p.
> hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations,
> amendments and adjustments of any nature. Your proposal of alterations,
> amendments and adjustments may only be subject of further contract
> negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by any of its offer until the
> contract is concluded. Česká pošta s.p. considers the result of contract
> negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Česká pošta,
> s.p. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for
> whatever reason.
> 
> 
> 
> This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you
> are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that
> any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail
> and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error,
> please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail
> and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not
> accept liability for any damage that may be caused by any modifications or
> delay in the transmission of it.
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list