RE: Velmi OT: Úloha z 1. třídy

Čestmír Dobosz dobosz na gesgroup.cz
Čtvrtek Květen 28 09:50:41 CEST 2015


podal jí hadici ?

čestmír


-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Kosta
Sent: Wednesday, May 27, 2015 4:23 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: Velmi OT: Úloha z 1. třídy

Dne 27.5.2015 v 16:15 Miroslav Draxal napsal(a):
> Já bych to viděl tak, že autor před spácháním oné úlohy vyhulil nějaký
> exkluzivní model..
>
A nebyl by kontakt na zdroj :)

--
S pozdravem
M Kosťa Kostomlatský

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat utajované informace, informace považované společností za obchodní tajemství, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Pokud Vám tento e-mail byl doručen omylem, zdržte se, prosím, jakékoli manipulace s textem či přílohami, jako je kopírování, přesměrování, zpřístupnění další osobě a podobně. O chybném doručení informujte odesílatele a e-mail včetně příloh laskavě vymažte z e-mailové schránky.

Důležité právní upozornění:

Tato zpráva a sdělení v ní obsažená nejsou jakýmkoli projevem vůle zřídit, změnit, zrušit, zajistit či utvrdit závazek a/nebo dluh společnosti. Za společnost je oprávněn ve všech věcech jednat výlučně její statutární orgán, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku. Za společnost jsou dále oprávněny ve vymezeném rozsahu jednat pouze osoby k tomu písemně pověřené či zmocněné; tyto osoby jsou však oprávněny za společnost právně jednat pouze písemně ve formě fyzicky podepsaných listin, nikoli prostřednictvím e-mailových zpráv nebo jiné elektronické komunikace. Společnost tímto vylučuje možnost přijetí nabídky, nabídky s dodatkem nebo odchylkou prostřednictvím e-mailových zpráv nebo jiné elektronické komunikace.


Další informace o konferenci Hw-list