Velmi OT: Úloha z 1. třídy

Petr Tomasek tomasek na etf.cuni.cz
Středa Květen 27 14:15:11 CEST 2015


On Wed, May 27, 2015 at 01:48:17PM +0200, "J. Polívka" wrote:
> V celém zadání má být sedm chyb.
> 
> 3. Oprav chyby. Je jich celkem 7.
> 
> Eda a Míca pili caj.                čaj         
>     1 chyba
> Mica upekla koláře.               koláče         
>  1 chyba

+M_í_ca 

> Eda se do Mícy zamaloval.         zamiloval     1 chyba
> Voral jí hadicí.                    radlicí ???  
>           2 chyby
> Eda si u Mícy zapalil boutník.       zapálil a doutník    
>   2 chyby
> To dává smysl, jen bych čekal že bude orat pole a ne ji, (možná bylo 
> potřeba zorat zahradu???) .
> Je to matoucí. V první třídě ví ve 21 století dítě co je radlice ?

iPhonem tam jaksi nepasuje ;-)

> To mne udivuje, že se s něčím takovým počítá. Jó, v padesátých 
> letech minulého století asi ano.
> Jindra Polívka
Další informace o konferenci Hw-list