OT - Mycka a lednice

Michal Grunt michal.grunt na vynet.cz
Pondělí Květen 25 10:10:36 CEST 2015


Místnosti má taky spojené (rozškatulkovat to při tak malé ploše nemělo smysl, to bylo původně - panelák). Podle pročítání diskuzí jsem spíš nabyl dojmu že co kus to originál (nebo jiné vnímání zvuků).

MG

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of RV
Sent: Monday, May 25, 2015 10:03 AM
To: HW-news
Subject: Re: OT - Mycka a lednice

Nam prdi Gorenje uz 13 let a nikomu to nevadi. Jen navstevy se obcas podivuji. Naprosto to nikdo nevnima a to mame lednici v jidelne propojene s obyvakem.

Radek Vicek


Dne 25.5.2015 v 9:53 Michal Grunt napsal(a):
> ještě daleko horší zvuky. Blbý na tý lednici je to, že je tam 
> digitální invertor, který mění rychlost otáček kompresoru takže zvuk 
> není stálý (jako u klasických lednic co si trochu zavrní a na ten 
> monotónní zvuk se dá časem zvyknout a ignorovat ho), ale to by ještě 
> tak moc nevadilo jako to, že vydává zvuk podobný bublání či skoro 
> jakoby chrápání nebo čemu to mám přirovnat. Prý je to zvuk vstřikování 
> chladícího média... No hrůza.
---------------------------------

Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.

 

Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.


In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p. hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by any of its offer until the contract is concluded. Česká pošta s.p. considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Česká pošta, s.p. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for whatever reason.

 

This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any modifications or delay in the transmission of it.

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list