Interni pameti AM3358

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Pátek Květen 15 17:34:47 CEST 2015


Je to kap. 2.1 ARM Cortex-A8 Memory Map.
Tučná ROM by měla být na adrese 0x40000000 s délkou 128+48 kB

Tak díky Davidovi jsem se podíval do cmd od bootloaderu a tam ty RAMky mají deklarované dohromady jako jednu o velikosti 127 kB. Tím méně je mi pak jasné, proč v tom DS rozlišují "SRAM internal" a "L3 OCMC0".

A aby to bylo zajímavější, tak Demo ve Starterwaru zase hned ze začátku vezme data z DDR a hodí do té "SRAM internal". Potom ovšem neudělá nic dalšího, co by tam převedlo běh programu.

Takže napřed je tu boot.cmd:

-stack 0x0008               /* SOFTWARE STACK SIZE      */
-heap  0x2000               /* HEAP AREA SIZE        */
-e Entry
--diag_suppress=10063

MEMORY {
    IRAM_MEM    : org = 0x402F0400 len = 0x1FBFF      /* RAM */
}

SECTIONS {
  .init  : {
         bl_init.obj (.text)
        } load > 0x402F0400

  .text  : load > IRAM_MEM       /* CODE             */
  .data  : load > IRAM_MEM       /* INITIALIZED GLOBAL AND STATIC VARIABLES. */
  .bss   : load > IRAM_MEM       /* UNINITIALIZED OR ZERO INITIALIZED */
                      /* GLOBAL & STATIC VARIABLES.  */
          RUN_START(bss_start)
          RUN_END(bss_end)
  .const  : load > IRAM_MEM       /* GLOBAL CONSTANTS       */
  .cinit  : load > IRAM_MEM
  .stack  : load > 0x4030FFF0      /* SOFTWARE SYSTEM STACK    */
}
---------------------------
Pak bootloader a main v něm na závěr udělá:

appEntry = (void (*)(void)) 0x80000000;
(*appEntry)();

---------------------------
Nyní přichází na řadu demo.cmd:

-stack 0x0008               /* SOFTWARE STACK SIZE      */
-heap  0x2000               /* HEAP AREA SIZE        */
-e Entry
--diag_suppress=10063

MEMORY {
    INT_MEM    : org = 0x40300000 len = 0x000FFFF      /* RAM */
    DDR_MEM    : org = 0x80000000 len = 0x7FFFFFF      /* RAM */
}

SECTIONS {
  .text:Entry : load > 0x80000000

  GROUP {
     IRAM_CODE : { }
     IRAM_DATA : { }
  }load=DDR_MEM, run=INT_MEM, START(iram_start), SIZE(iram_size), RUN_START(relocstart)

  .text  : load > DDR_MEM       /* CODE             */
  .data  : load > DDR_MEM       /* INITIALIZED GLOBAL AND STATIC VARIABLES */
  .bss   : type = NOLOAD        /* UNINITIALIZED OR ZERO INITIAILZED */
                      /* GLOBAL AND STATIC VARIABLES */
          RUN_START(bss_start)
          RUN_END(bss_end)
  .const  : load > DDR_MEM       /* GLOBAL CONSTANTS       */
  .stack  : load > 0x87FFFFF0      /* SOFTWARE SYSTEM STACK     */
}
Zde mě poněkud překvapil -stack 0x0008: Není to málo?
V mém projektu jsem to změnil na 10485760 a .stack:load jsem změnil na 0x90000000-10485760-8 (bez těch -8 byl kupodivu error) a heap jsem zvětšil na 104857600, tedy 100M (mám 256 MB DDR)
---------------------------
A pak je main v demoMain.c a v něm:

/* Relocate the required section to internal RAM */
memcpy((void *)(&relocstart), (const void *)(&iram_start), (unsigned int)(&iram_size));

---------------------------
Ale pak prostě main pokračuje dál a nikde nic, co by předalo řízení do té INT_MEM. Jsem z toho zmaten.

PH

Od: Jan Waclawek 
Tu je tucna ROM z ktorej to bootuje (mimochodom, pripojena rovnako ako ta
"SRAM internal". Este by ma neprekvapilo, kebyze je v tej internej SRAM
umiestnovany stack.

PS. u datasheetov je dobrym zvykom uvadzat reviziu a neodkazovat sa na
cisla stran ale na mena kapitol, tabuliek apod. - ja tu mam spruh73K, a na
str.168 akurat konci obsah.

----- Original Message ---------------
>Jestli se nemylim, tak ta interni RAM se pouziva k nahrani a spusteni
>sekundarniho bootloaderu. Ten teprve inicializuje DDR, nahrava
>(...dlouhou baremetal) aplikaci do DDR a pak ji spousti.
>.d.
>
>Pavel Hudeček writes:
>> V DS od AM3358 (konkrétně ve spruh73 na straně 168) jsou v Memory map uvedeny:
>>
>> SRAM internal 402F0400-402FFFFF
>> L3 OCMC0   40300000-4030_FFFF
>>
>> Logicky bych očekával, ľe první poloľka je normální RAM pro běľné pouľití a s tím druhým to bude nějaké jiné. Ale ve Starterwaru mají cmd, ve kterém je:
>>
>> MEMORY {
>>  INT_MEM: org = 0x40300000 len = 0x000FFFF      /* RAM */
>>  DDR_MEM: org = 0x80000000 len = 0x7FFFFFF      /* RAM */
>> }
>> a o té první nic
>>
>> Kdyľ udělám nový projekt, je v něm AM3358.cmd a ten obsahuje:
>>   SRAM:   o = 0x402F0400 l = 0x0000FC00 /* 64kB internal SRAM */
>>   L3OCMC0: o = 0x40300000 l = 0x00010000 /* 64kB L3 OCMC SRAM */
>>   M3SHUMEM: o = 0x44D00000 l = 0x00004000 /* 16kB M3 Shared Unified Code Space */
>>   M3SHDMEM: o = 0x44D80000 l = 0x00002000 /* 8kB M3 Shared Data Memory */
>>   DDR0:   o = 0x80000000 l = 0x40000000 /* 1GB external DDR Bank 0 */
>>
>> a dále v SECTIONS vąe vyuľívá L3OCMC0
>>
>> Jak to s tím tedy je? K čemu slouľí ta "SRAM internal"?


Další informace o konferenci Hw-list