Drátová anténa mechanicky hučí...

RV vicek.radek na cpost.cz
Pondělí Květen 11 09:54:53 CEST 2015


Podle me by pomohlo pouzit poplastovany drat...

Radek Vicek

Dne 11.5.2015 v 9:46 Kuba Jan napsal(a):
> To bylo první co jsem zkoušel..... na napnutí nemá hučení podstatný
> vliv. Hučí to stále stejným kmitočtem. Když je to prověšené, tak se
> pouze měmí amplituda hukotu v závislosti na poryvech větru.
> Zkoušel jsem ty závaží za konci, ale musel jsem je přivázat stahovacím
> páskem rovnou k zářiči. Jak jsem je pověsil na lanka, tak to nebylo moc
> účinné.
>   Dost to pomohlo, odhadem tak o 2/3 tišší, slyšet je to bylo ale stále.
> Nakonec jsem zkoušel pomocí lanovky ( kladky na drátě ) posouvat závaží
> pomocí provázku
> a hučení téměř zmizí, když je lanovka s cca 200 g závažím někde +/-
> uprostřed.
> Takže anténa bude muset dolů a doprostřed něco pověsit.
---------------------------------

Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.

 

Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.


In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p. hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by any of its offer until the contract is concluded. Česká pošta s.p. considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Česká pošta, s.p. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for whatever reason.

 

This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any modifications or delay in the transmission of it.Další informace o konferenci Hw-list