OT: Zmena mobilniho operatora

Čestmír Dobosz dobosz na gesgroup.cz
Středa Únor 19 22:30:34 CET 2014


TmV1xaFsbywgU0lNIHBvxaFsb3UuDQoNCsSMRA0KDQpPZGVzbMOhbm8geiBpUGhvbnUNCg0KMTku
IDIuIDIwMTQgdiAyMTo1OSwgIlpkZW5layIgPHpkZWpAYXRsYXMuY3o+Og0KDQo+IERvYnLDvSBk
ZW4uDQo+ICANCj4gQXNpIG1pIG7Em2NvIHV0ZWtsbzogT25vIGplIG1vxb5uw6kgem3Em25pdCBv
cGVyw6F0b3JhIGFuacW+IGJ5IGRvxaFsbyBrIGZ5emlja8OpIHbDvW3Em27EmyBTSU0ga2FydHk/
DQo+IFDFmWVjaMOhesOtbSBvZCBWb2RhZm9udSBuYSBmaXJlbW7DrSBULU1vYmlsZS4gVnnFvsOh
ZGFsaSBzaSDEjcOtc2xvIHNvdcSNYXNuw6kgU0lNIGEga8OzZCBvcHXFoXTEm27DrSBvcGVyw6F0
b3JhIGEgb3puw6FtaWxpLCBrZHkgZG9qZGUgayBwxZlldm9kdS4gUG/FmcOhZCBqc2VtIMSNZWth
bCwgxb5lIG1pIHBvxaFsb3Ugbm92b3Uga2FydHXigKYNCj4gIA0KPiBaZGVuxJtrDQo+ICANCj4g
X19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX18NCj4gSFctbGlz
dCBtYWlsaW5nIGxpc3QgIC0gIHNwb25zb3JlZCBieSB3d3cuSFcuY3oNCj4gSHctbGlzdEBsaXN0
Lmh3LmN6DQo+IGh0dHA6Ly9saXN0Lmh3LmN6L21haWxtYW4vbGlzdGluZm8vaHctbGlzdA0K
-----------------------------------------------------------------------------

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho
adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat důvěrné informace nebo informace
považované společností za obchodní tajemství. Pokud Vám tento e-mail byl
doručen omylem, informujte prosím odesílatele a e-mail včetně příloh vymažte
ze svého počítače.

The information contained within this e-mail is intended only for the person
to which it is addressed. The text or attachments may contain confidential
information or information considered a trade secret. If you receive this
e-mail by mistake, inform the sender of the mistaken delivery and delete the
e-mail, including all attachments, from your computer.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140219/b40d8fea/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list