piezosirena na 24V

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Sobota Srpen 23 21:43:01 CEST 2014


>Bimetalovy spinac omotany odporovym dratem 

... zratanym/vymeranym tak, aby bol na nom ubytok prave tych 24-12=12V,
vsak?

wekDalší informace o konferenci Hw-list