OT Datagrid v Tabpage - VB VS2013

Ladislav Vaiz spam na nagano.cz
Úterý Srpen 12 11:49:42 CEST 2014
Pavel Urbancik napsal(a):

  Je to System.Windows.Forms a mam pouzity DataGridView

  Udelal jsem v podstate jen form, vlozil tab co ma 4 zalozky.
  Do 2. Zalozky vlozil datagridview a textbox.
  Vse nechal v default a jen okopiroval kod z helpu na naplneni
  Kod je pod textem.
  Kdyz je datagridview na prvni zalozce, nebo primo ve formu, tak to chodi,
  tzn program vlozi radky a vidim je.
  Kdyz je datagrid na druhe zalozce, tak vidim jen jeden radek a klikanim se
  ukazuje jen vybrany.

   


Zkusil jsem to v C# a funguje mi to dobře:


Kód:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace X
{
  public partial class TestForm : Form
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components =ull;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name=isposing">true if managed resources should be 
disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components !=ull))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle 
dataGridViewCellStyle1 =ew System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle();
      this.tabControl1 =ew System.Windows.Forms.TabControl();
      this.tabPage1 =ew System.Windows.Forms.TabPage();
      this.tabPage2 =ew System.Windows.Forms.TabPage();
      this.dataGridView1 =ew System.Windows.Forms.DataGridView();
      this.Column1 =ew 
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
      this.Column2 =ew 
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
      this.Column3 =ew 
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
      this.tabPage3 =ew System.Windows.Forms.TabPage();
      this.tabPage4 =ew System.Windows.Forms.TabPage();
      this.tabControl1.SuspendLayout();
      this.tabPage2.SuspendLayout();
      
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGridView1)).BeginInit();
      this.SuspendLayout();
      //
      // tabControl1
      //
      this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPage1);
      this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPage2);
      this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPage3);
      this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPage4);
      this.tabControl1.Location =ew System.Drawing.Point(33, 33);
      this.tabControl1.Name =tabControl1";
      this.tabControl1.SelectedIndex =;
      this.tabControl1.Size =ew System.Drawing.Size(629, 371);
      this.tabControl1.TabIndex =;
      //
      // tabPage1
      //
      this.tabPage1.Location =ew System.Drawing.Point(4, 22);
      this.tabPage1.Name =tabPage1";
      this.tabPage1.Padding =ew System.Windows.Forms.Padding(3);
      this.tabPage1.Size =ew System.Drawing.Size(621, 345);
      this.tabPage1.TabIndex =;
      this.tabPage1.Text =tabPage1";
      this.tabPage1.UseVisualStyleBackColor =rue;
      //
      // tabPage2
      //
      this.tabPage2.Controls.Add(this.dataGridView1);
      this.tabPage2.Location =ew System.Drawing.Point(4, 22);
      this.tabPage2.Name =tabPage2";
      this.tabPage2.Padding =ew System.Windows.Forms.Padding(3);
      this.tabPage2.Size =ew System.Drawing.Size(621, 345);
      this.tabPage2.TabIndex =;
      this.tabPage2.Text =tabPage2";
      this.tabPage2.UseVisualStyleBackColor =rue;
      //
      // dataGridView1
      //
      this.dataGridView1.AutoSizeRowsMode 
System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeRowsMode.DisplayedCellsExceptHeaders;
      this.dataGridView1.ColumnHeadersBorderStyle 
System.Windows.Forms.DataGridViewHeaderBorderStyle.Single;
      dataGridViewCellStyle1.Alignment 
System.Windows.Forms.DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft;
      dataGridViewCellStyle1.BackColor System.Drawing.Color.Navy;
      dataGridViewCellStyle1.Font =ew 
System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, 
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 
((byte)(238)));
      dataGridViewCellStyle1.ForeColor System.Drawing.Color.White;
      dataGridViewCellStyle1.SelectionBackColor 
System.Drawing.SystemColors.Highlight;
      dataGridViewCellStyle1.SelectionForeColor 
System.Drawing.SystemColors.HighlightText;
      dataGridViewCellStyle1.WrapMode 
System.Windows.Forms.DataGridViewTriState.True;
      this.dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle 
dataGridViewCellStyle1;
      this.dataGridView1.ColumnHeadersHeightSizeMode 
System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
      this.dataGridView1.Columns.AddRange(new 
System.Windows.Forms.DataGridViewColumn[] {
      this.Column1,
      this.Column2,
      this.Column3});
      this.dataGridView1.GridColor =ystem.Drawing.Color.Black;
      this.dataGridView1.Location =ew System.Drawing.Point(67, 43);
      this.dataGridView1.Name =dataGridView1";
      this.dataGridView1.RowHeadersVisible =alse;
      this.dataGridView1.Size =ew System.Drawing.Size(448, 198);
      this.dataGridView1.TabIndex =;
      //
      // Column1
      //
      this.Column1.HeaderText =Column1";
      this.Column1.Name =Column1";
      //
      // Column2
      //
      this.Column2.HeaderText =Column2";
      this.Column2.Name =Column2";
      //
      // Column3
      //
      this.Column3.HeaderText =Column3";
      this.Column3.Name =Column3";
      //
      // tabPage3
      //
      this.tabPage3.Location =ew System.Drawing.Point(4, 22);
      this.tabPage3.Name =tabPage3";
      this.tabPage3.Padding =ew System.Windows.Forms.Padding(3);
      this.tabPage3.Size =ew System.Drawing.Size(621, 345);
      this.tabPage3.TabIndex =;
      this.tabPage3.Text =tabPage3";
      this.tabPage3.UseVisualStyleBackColor =rue;
      //
      // tabPage4
      //
      this.tabPage4.Location =ew System.Drawing.Point(4, 22);
      this.tabPage4.Name =tabPage4";
      this.tabPage4.Padding =ew System.Windows.Forms.Padding(3);
      this.tabPage4.Size =ew System.Drawing.Size(621, 345);
      this.tabPage4.TabIndex =;
      this.tabPage4.Text =tabPage4";
      this.tabPage4.UseVisualStyleBackColor =rue;
      //
      // TestForm
      //
      this.AutoScaleDimensions =ew System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize =ew System.Drawing.Size(698, 452);
      this.Controls.Add(this.tabControl1);
      this.Name =TestForm";
      this.Text =TestForm";
      this.tabControl1.ResumeLayout(false);
      this.tabPage2.ResumeLayout(false);
      
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGridView1)).EndInit();
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.TabControl tabControl1;
    private System.Windows.Forms.TabPage tabPage1;
    private System.Windows.Forms.TabPage tabPage2;
    private System.Windows.Forms.DataGridView dataGridView1;
    private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column1;
    private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column2;
    private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column3;
    private System.Windows.Forms.TabPage tabPage3;
    private System.Windows.Forms.TabPage tabPage4;
 

    public TestForm()
    {
      InitializeComponent();

      dataGridView1.Rows.Add(new string[] { "1", "2", "3" });
      dataGridView1.Rows.Add(new string[] { "4", "5", "6" });
      dataGridView1.Rows.Add(new string[] { "7", "8", "9" });

    }
  }
}


L.Další informace o konferenci Hw-list