Re[2]: Přepětí - indukce z hromosvodu do kabelu UTP ?

Glajc Pavel pavel.glajc na del.cz
Sobota Srpen 9 10:02:21 CEST 2014


Ono stačí použít ohmova zákona k tomu, abychom si spočítali o kolik "odjede" barák či hala při zásahu.
Průměrný proud hlavního kanálu 20kA, ale i 100kA. Bratříčci mívají 2-5kA. Dobré uzemnění má 2ohmy, použitelné pro hromosvod 15.
Z toho je patrné, že i povytažení či vytažení konektoru ze switche je ochranou nedostatečnou. To nemluvím o tom, že si někdo myslí, že stačí spotřebič vypnout vypínačem.

A vůbec si nemyslím, že jste to s tou poslední větou přehnal....


Pavel Glajc

> ... Takže beru izolační pevnost 1500 V na transformátorcích jako dostačující 
> na pokrytí běžných rozdílů napětí v instalaci, ale v případě bouřky je to 
> podle mého spíš kosmetická a "psychologická" ochrana ...
> Trošku možná přeženu, ale praxe mě naučila, že pro analýzu v případě přepětí 
> a rušivých impulzů lze na místě transformátorů a optronů mezi vstupem a 
> výstupem uvažovat zkrat.
> Martin. persich na transcon.cz

Další informace o konferenci Hw-list