prazdninove citanie

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Pátek Září 6 18:08:43 CEST 2013


O literatuře nevím, tohle prostě plyne z logiky věci.

PH

From: "Jan Waclawek" <konfera na efton.sk>
Toto musim stravit.

Pomohla by ta literatura - naozaj neexistuje nejake povinne citanie?

----- Original Message ---------------
>Nìkdy se pou¾ívá jedna polarita, jindy jiná. Na 6 a 9 se li¹í a je to tak
>správnì.
>
>Výhoda uspoøádání z 6 je, ¾e je zaji¹tìnarozumná funkce i pøi velmi malé
>zátì¾i. Takto získané napìtí má pøímou vazbu na vstupní stranu.
>
>V pøípadì 9 to tak ale kvùli velkému rozsahu vstupního napìtí udìjat nejde 
>a
>tak je polarita taková, aby napìtí bylo stabilizováno spolu s výstupem.
>
>Nìkteré zdroje mají dokonce takto realizovanou ZV bez optoèlenu. Je to ménì
>pøesné, levnìj¹í, ale provoznì spolehlivìj¹í (ode¹lý optoèlen obvykle
>smìøuje ke kompletní destrukci v¹eho na výstupu). Další informace o konferenci Hw-list