prazdninove citanie

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Pátek Září 6 18:03:55 CEST 2013


Toto musim stravit.

Pomohla by ta literatura - naozaj neexistuje nejake povinne citanie?

wek


----- Original Message ---------------
>Nìkdy se pou¾ívá jedna polarita, jindy jiná. Na 6 a 9 se li¹í a je to tak 
>správnì.
>
>Výhoda uspoøádání z 6 je, ¾e je zaji¹tìnarozumná funkce i pøi velmi malé 
>zátì¾i. Takto získané napìtí má pøímou vazbu na vstupní stranu.
>
>V pøípadì 9 to tak ale kvùli velkému rozsahu vstupního napìtí udìjat nejde a 
>tak je polarita taková, aby napìtí bylo stabilizováno spolu s výstupem.
>
>Nìkteré zdroje mají dokonce takto realizovanou ZV bez optoèlenu. Je to ménì 
>pøesné, levnìj¹í, ale provoznì spolehlivìj¹í (ode¹lý optoèlen obvykle 
>smìøuje ke kompletní destrukci v¹eho na výstupu).
>
>PH
>
>From: "Jan Waclawek" <konfera at efton.sk>
>Nerozumiem. Myslite medzi 4 a 5? Ale ved tam je v serii dioda, ako moze
>zalezat na smere tej cievky?
>Další informace o konferenci Hw-list