ot: analemma

Miroslav Draxal evik na volny.cz
Pondělí Srpen 26 22:14:04 CEST 2013


Děkuji všem. Pro mcu raději zvolím tabulku a nějakou tu aproximaci. Tabulka
je http://mail.astrohk.cz/~mira/shc/advanced/analema/ viz casova_rce.dat
<http://mail.astrohk.cz/~mira/shc/advanced/analema/casova_rce.dat> 

Míra

 

 

From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Ales Prochaska, Divesoft
Sent: Monday, August 26, 2013 9:12 PM
To: HW-news
Subject: Re: ot: analemma

 

{ Vypocet polohy Slunce }

uses
 datim,graf0,m2;

type
 real     = extended;

const
 lat     = 50.0875;
 lon     = +14.4714;

{---------------------------------------------------------------------------
-}
function daynumber (Y,M,D : longint; UT : real) : real;
{ Plati pro roky 1901 - 2099
}
{---------------------------------------------------------------------------
-}
begin
 daynumber:=367*Y-int(7*(Y+int((M+9)/12))/4)+int(275*M/9)+D-730530+UT/24;
 end;{---------------------------------------------------------------------------
-}
function arcsin (x : real) : real;
{ ve stupnich
}
{---------------------------------------------------------------------------
-}
begin
 arcsin:=arctan(x/sqrt(1-sqr(x)))/pi*180;
 end;{---------------------------------------------------------------------------
-}
function sin (x : real) : real;
{ ve stupnich
}
{---------------------------------------------------------------------------
-}
begin
 sin:=system.sin(x/180*pi);
 end;{---------------------------------------------------------------------------
-}
function cos (x : real) : real;
{ ve stupnich
}
{---------------------------------------------------------------------------
-}
begin
 cos:=system.cos(x/180*pi);
 end;{---------------------------------------------------------------------------
-}
function tan (x : real) : real;
{ ve stupnich
}
{---------------------------------------------------------------------------
-}
begin
 tan:=sin(x)/cos(x)
 end;{---------------------------------------------------------------------------
-}
function arctan (x : real) : real;
{ ve stupnich
}
{---------------------------------------------------------------------------
-}
begin
 arctan:=system.arctan(x)/pi*180;
 end;{---------------------------------------------------------------------------
-}
function atan2 (y,x : real) : real;
{ ve stupnich
}
{---------------------------------------------------------------------------
-}
begin
 if x>0 then atan2:=arctan(y/x)
 else if x<0 then atan2:=arctan(y/x)+180
 else if y>0 then atan2:=90
 else if y<0 then atan2:=-90
 else atan2:=0;
 end;{---------------------------------------------------------------------------
-}
function norm (x : real) : real;
{ normalizuje uhel do intervalu (-180, 180>
}
{---------------------------------------------------------------------------
-}
begin
 { jak od blbyho (co byste taky cekali) }
 while x>180 do x:=x-360;
 while x<=-180 do x:=x+360;
 norm:=x;
 end;{---------------------------------------------------------------------------
-}
procedure poloha   (  lat  : real;   { sirka
}
             lon  : real;   { delka
}
             year : integer; { rok
}
             month : integer; { mesic
}
             day  : integer; { den
}
             UT  : real;   { cas
}
           var az  : real;   { azimut
}
           var h   : real);  { vyska
}
{ Vypocita azimut a vysku Slunce pro zadane misto v zadanem okamziku.
}
{ Uhly jsou ve stupnich a desetinach, cas v hodinach a desetinach.
}
{---------------------------------------------------------------------------
-}
var
 d      : real;     { day number
}
 lst     : real;     { local sidereal time (ve stupnich)
}
 oblecl    : real;     { obliquity of the ecliptic
}
 w      : real;     { argument of perihelion
}
 M      : real;     { mean anomaly (ve stupnich)
}
 e      : real;     { eccentricity
}
 EA      : real;     { eccentric anomaly (ve stupnich)
}
 A,B     : real;     { pracovni promenne
}
 r      : real;     { distance
}
 v      : real;     { true anomaly
}
 slon     : real;     { Sun's true longitude
}
 sRA     : real;     { Sun's right ascension
}
 sDec     : real;     { Sun's declination
}
 t_sRA    : real;     { tan(sRA)
}
 s_sDec    : real;     { sin(sDec)
}
 HA      : real;     { hour angle
}

begin {poloha}
 d:=daynumber(year,month,day,UT);
 lst:=norm(98.9818+0.985647352*d+UT*15+lon);
 oblecl:=23.4393-3.563e-7*d;
 w:=282.9494+4.70935e-5*d;
 M:=356.0470+0.98566002585*d;
 e:=0.016709-1.151e-9*d;
 EA:=M+e*(180/pi)*sin(M)*(1+e*cos(M));
 A:=cos(EA)-e;
 B:=sqrt(1-e*e)*sin(EA);
 r:=sqrt(A*A+B*B);
 v:=atan2(B,A);
 slon:=v+w;
 t_sRA:=(sin(slon)*cos(oblecl))/cos(slon);
 sRA:=atan2(sin(slon)*cos(oblecl),cos(slon));
 s_sDec:=sin(oblecl)*sin(slon);
 sDec:=arcsin(s_sDec);
 HA:=lst-sRA;
 az:=atan2(sin(HA),cos(HA)*sin(lat)-tan(sDec)*cos(lat))+180;
 h:=arcsin(sin(lat)*sin(sDec)+cos(lat)*cos(sDec)*cos(HA));
 end {poloha};_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list __________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 8730 (20130826)
__________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 8731 (20130826)
__________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20130826/e16d118b/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list