OT Vzdálená obrazovka pro jedno PC

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Pondělí Srpen 19 13:54:11 CEST 2013


Takze nieco ako [xGA, DVI] grabber + simulator klavesnice a mysi?
Nepoznam, len sa snazim pochopit, o co ide.

wek

----- Original Message ---------------
>Ahoj, sna¾ím se dopátrat takové krabièky, kdy bych ji do PC zapojil
>(monitor, klávesnice, my¹) a z druhé strany pøipojil notebook (ethernet,
>USB, wifi,...). Obèas se mi stane nepìkná vìc, ¾e stojím u serveru, kde jsem
>si odøízl pøipojení a potøeboval bych se k nìmu pøipojit lokálnì, co¾ je
>mnohdy komplikované, proto¾e vìt¹inou klávesnice a monitor jsou daleko. Nìco
>takového vyrábí tøeba Aten, ale je to pøepínaè minimálnì pro 8 PC a je to
>obrovská a tì¾ko pøenosná krabice. Nemáte prosím nìkdo tip na takovou
>krabièku rozumných rozmìrù, abych ji mohl nosit sebou?
>Pøedem díky za tipy...
>
>T.K.
>Další informace o konferenci Hw-list