Paralelni razeni MOSFETu v lin. rezimu

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Pondělí Srpen 12 23:50:00 CEST 2013


A katalogovymi udajmi, vypoctami, simulaciami apod. opovrhujete z principu, alebo to len pokladate za neadekvatne realite

wek


-----Original Message-----
Testy si pøedstavuji zhruba tak, ¾e je dám na chladiè budu provádìt rùzná 
trápení, jako napø. pøipojení maximální zátì¾e, èi zkratování pøi nastaveném 
max. proudu, zkratování pøi ji¾ pøipojené velké zátì¾i, ... prostì rùzné 
vìci, co ne zcela dobøe fungující zdroje namají rády. Tohle v¹echno 
samozøejmì za rùzných teplotních podmínek, od právì vyndané z mrazáku, po 
130 °C na chladièi.Další informace o konferenci Hw-list