1 Wire STM32

Michal Grunt michal.grunt na vynet.cz
Pátek Srpen 9 11:38:18 CEST 2013


Tak jsem se k tomu opět dostal tentokráte s LA a vypadá to, že to něco dělá.
http://www.2i.cz/0b896b4192

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);

GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = OW_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(OW_PORT, &GPIO_InitStructure);

GPIO_ResetBits(OW_PORT, OW_PIN);
delay_ms(10);						// Tbe

GPIO_SetBits(OW_PORT,OW_PIN);
delay_us(30);						// Tgo


-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Michal Grunt
Sent: Wednesday, July 24, 2013 12:13 PM
To: HW-news
Subject: RE: Re[2]: 1 Wire STM32

Byl jsem línej pro něj zajet :-). Nemám ho v místě testování.

________________________________________
Odesílate: hw-list-bounces na list.hw.cz [hw-list-bounces na list.hw.cz] za uživatele Tomáš Hamouz [hamouz na divesoft.cz]
Odesláno: 24. července 2013 10:47
To: HW-news
Předmět: Re[2]: 1 Wire STM32

Upřímně, jestli máte log. anlyzátor, tak s tím jste měl začít. Nebo alespoň osciloskop. Ušetří to dost bolení hlavy.

Tomáš

> Asi máte pravdu. Vygooglil jsem jeden z mála příkladů a tam skutečně 
> sestupná hrana není. Nicméně to stejně nejde. Asi se na to kouknu log. 
> analyzátorem co se tam vůbec děje (jestli vůbec něco).

> MG
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list