PIC16F628A - nechce startovat

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Sobota Duben 13 15:26:22 CEST 2013


>Nenapadá nìkoho co by mohlo pomoci?

Poriadne citat datasheet? ;-)

D004 SVDD VDD Rise Rate to ensure Power-on Reset  [min]0.05* V/ms

BOR (a spol.) mate zapnute?

wek

----- Original Message ---------------
>Zdravím konferenci,
>
>mám tady jednu záludnost.
>
>Subj obèas po pøipojení napájení nenastartuje. (Kdy¾ nastartuje, tak
>funguje normálnì.)
>
>PIC16F628A, zablokovaný keramikou 100nF hned u pouzdra a je¹tì je tam 470uF
>elyt. Kdy¾ dám pryè ten elyt, tak je to lep¹í, ale obèas stejnì nenajede.
>
>Zkou¹eno více PICù i jiný elyt.
>
>Konfigurace:
>
>interní oscilátor, interní MCLR (MCLR je pou¾ívaný PIN), WDG zapnutý.
>
Další informace o konferenci Hw-list