Re: Vzorkování

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Pondělí Duben 1 00:19:18 CEST 2013


Dotaz je položen dost obecně, takže obecné poznámky:

- Chce to si pohrát se vzorkovací frekvencí. Při jejím zvyšování nejprve 
porose přesnost, jak se bude zvyšovat počet vzorků za půlperiodu 50 Hz, 
potom se to začne zhoršovat, protože samotný ADC bude ztrácet přesnost. 
Někde bude kompromis.

- Podobná je situace v okolním HW, kdy kvůli přepínání kanálů je potřeba, 
aby na vstupu byla nějaká přiměřená kapacita, jinak nastávají "přeslechy" od 
předchozího kanálu. Kapacita bude ale zároveň zpožďovat vstupní signál. 
Ovšem je to posunutelné k vyšší kapacitě použitím vhodného budiče. Pokud je 
již HW hotov a kapacita by vadila, je nutno vložit pauzu mezi přepnutí 
kanálu a zahájení měření.

- V jednom zařízení jsem např. použil řešení, kdy AD běží ve free running 
režimu, přepíná po dvou měřeních, přičemž se použije pouze výsledek toho 
druhého, první je vlastně jen jako pauza. Další možností je, že měření budou 
probíhat jednotlivě, přičemž obsluha přerušení od AD přepne kanál, pak 
zpracovává data, ještě třeba pár mikrosekund počká a pak nechá zahájit další 
měření. Nebo vyvolávat timerem přerušení, jehož obsluha spustí měření, potom 
přijde přerušení od AD, kde se přepne kanál a zpracují data. Časovač má o 
něco delší periodu, než doba měření, takže po přepnutí vznikne čas pro 
ustálení napětí, ale není nutno čekat v obsluze přerušení.

- Je to reálné, ale nečekat od toho zázraky.

PH

From: "PETR VACLAVEK" <PETRVA na seznam.cz>
Prosím o radu. Jak provést vzorkování signálu pro měření výkonu v síti 230V?
Jde mi hlavně o nastavení timerů a ADC a způsob přepínání mezi kanály ADC.
Používám ATmega32. Program píšu v C.
Něco zkouším, ale není to ono. Další informace o konferenci Hw-list