OT Pračka a magnetický odvápňovač

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Úterý Říjen 11 15:00:43 CEST 2011


>Dále mám osobní zku¹enost, kdy pøíbuzný si stì¾oval na takové plovoucí 
>mapy v èaji (èerném hoøkém). Prùzkumem jsme zjistili, ¾e si nainstaloval 
>sbírku magnetù z reprákù a harddiskù na pøívodní trubku pitné vody do 
>domu (v gará¾i). Po odstranìní to pøestalo. Jedná se  o jev, kdy se 
>rozkládají minerály ve vodì obsa¾ené.


Problem v tom Vasom popise (a aj vo viacerych inych v tomto vlakne a v jeho predchodcoch) je to, ako ste vyvodili tu poslednu vetu z tych predchadzajucich.

wekDalší informace o konferenci Hw-list