OT Ctecka Kindle 3 Wifi

Čestmír Dobosz dobosz na gesgroup.cz
Úterý Březen 22 11:25:07 CET 2011


Pozor na vlastní nebezpeci:

http://forum.acomp.cz/viewtopic.php?f=137&t=5836

cestmir-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Kosta
Sent: Tuesday, March 22, 2011 10:41 AM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: OT Ctecka Kindle 3 Wifi

Dovolím si zneužít toto vlákno. Nevíte zda je existuje hlasový výstuo v 
češtině? Nebo zda se něco chystá?

S pozdravem
Kosťa
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
-----------------------------------------------------------------------------

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho
adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat důvěrné informace nebo informace
považované společností za obchodní tajemství. Pokud Vám tento e-mail byl
doručen omylem, informujte prosím odesílatele a e-mail včetně příloh vymažte
ze svého počítače.

The information contained within this e-mail is intended only for the person
to which it is addressed. The text or attachments may contain confidential
information or information considered a trade secret. If you receive this
e-mail by mistake, inform the sender of the mistaken delivery and delete the
e-mail, including all attachments, from your computer.


Další informace o konferenci Hw-list