Re: Re: Re: OT ...a zase len hodiny... ; -) Was: OT nabídka - znakový ( maticový ) LED display

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Středa Březen 16 15:37:17 CET 2011


"Trudno dociec, czy zachowa³ siê do dziœ dnia choæby jeden wskaŸnik plazmowy w wykonaniu UNITRA OBREP. Jednym œladem po polskiej plazmie s¹ wiêc szare fotografie, kupka niekompletnej dokumentacji i wspomnienia ludzi, zacieraj¹ce siê z czasem. "

Takze z tohoto si hodinky uz neposkladame... :-)

wek


>http://tubedevices.com/alek/obrep/plazma/plazma.htmDalší informace o konferenci Hw-list