OT: Japonsko

Čestmír Dobosz dobosz na gesgroup.cz
Pondělí Březen 14 17:16:15 CET 2011


Pokud si chcete precist neco seriozniho misto tech novinarskych kecu

http://bravenewclimate.com/2011/03/13/fukushima-simple-explanation/


cestmir
-----------------------------------------------------------------------------

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho
adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat důvěrné informace nebo informace
považované společností za obchodní tajemství. Pokud Vám tento e-mail byl
doručen omylem, informujte prosím odesílatele a e-mail včetně příloh vymažte
ze svého počítače.

The information contained within this e-mail is intended only for the person
to which it is addressed. The text or attachments may contain confidential
information or information considered a trade secret. If you receive this
e-mail by mistake, inform the sender of the mistaken delivery and delete the
e-mail, including all attachments, from your computer.


Další informace o konferenci Hw-list