Algoritmus na optimalizaci číslovacího plánu

Pavel Troller patrol na sinus.cz
Čtvrtek Červenec 28 10:32:34 CEST 2011


Zdravím,

> > Ústředna je chytrá a umí "best match", takže tento číslovací plán je pro ni
> > zbytečně expandovaný.
> 1
> Zapomněl jste nám sdělit jednu důležitou věc, a to jak funguje algoritmus "best match" a jaká je gramatika zápisu pravidel pro tento algoritmus.

Algoritmus "best match" funguje tak, že vybere nejdelší možnou položku, která se shoduje s dodaným číslem. Např. dle předchozího vzorku, přijde-li na vstup čislo 00133412345, výsledkem bude C (první řádek optimalizované tabulky), pro hodnotu 001333333333 to bude A (vyhovuje až čtvrtý řádek optimalizované tabulky), pro hodnotu 00155555555 to bude D a pro hodnotu 0023456789 to nebude nic, neboť kmen 002 tabulka vůbec neobsahuje.
  Nějaky exaktní zápis gramatiky poskytnout nedokážu, v podstatě základem je opět číselný (nebo obecně znakový) řetězec, kde mohou být navíc "wildcardy" např. X pro libovolnou číslici nebo ten zápis s hranatými závorkami pro výčet možných prvků.

Zdraví Pavel

> 
> Z vašeho popisu bych asi nejprve čísla zatřídil do stromu podle jednotlivých číslic. V první úrovni by byl strom větvený podle první číslice, v druhé úrovni podle druhé číslice atd. V druhém kroku bych strom zespoda prořezal s tím, že při každém odříznutí podstromu bych v rodiči poznamenal rozsah čísel v odříznutém podstromu. V průběhu prořezávání stromu bude také měněno pořadí dětí v prořezávaném uzlu tak, že priorita výběru bude organizována zleva doprava. Výsledná pravidla by byla vygenerovaná traverzováním prořezaného stromu.
> 
> Apropos, podle mě ten algoritmus "best match" interně vytvoří podobný strom, který vytvoříté prořezáním úplného stromu.
> 
> Vojta Bubník
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list