automatizace v Outlooku

Pavel KREJCI krepa76 na gmail.com
Středa Leden 5 19:32:12 CET 2011


Vytvorit makro o tomto obsahu

Sub Save_attachment(MyMail As MailItem)
Dim strID As String
Dim objNS As Outlook.NameSpace
Dim objMail As Outlook.MailItem
Dim objAttachments As Outlook.Attachments
Dim strPath As String, strFile As String

strPath = "C:\my_tests" 'ensure it exists or put some check in place

strID = MyMail.EntryID
Set objNS = Application.GetNamespace("MAPI")
Set objMail = objNS.GetItemFromID(strID)
Set objAttachments = objMail.Attachments

lngCounter = objAttachments.Count

If lngCounter > 0 Then

'iterate the attachment object collection
For i = lngCounter To 1 Step -1

strFile = objAttachments.Item(i).FileName

strFile = strPath & strFile

Debug.Print strFile

' save the attachment file
objAttachments.Item(i).SaveAsFile strFile

Next i
End If

Set objMail = Nothing
Set objNS = Nothing
Set objAttachments = Nothing

End Sub


Spustit ho misto vlastni akce (run a script)

PK

2011/1/5 Miroslav Draxal <evik na volny.cz>:
> Dobrý den,
>
>  Neřešil někdo z Vás pravidlo do Outlooku:
>
> 1/ z adresy xxx na zzz.cz
>
> 2/ pokud obsahuje soubor
>
> 3/ tak soubor uložit do c:\xx
>
>
>
> Jak tak koukám, tak 2007 sice podporuje vlastní akci, ale to toho se musí
> doinstalovat jakási .dll 3. do které se mi fakt nechce pouštět.
>
> Je v Outlooku nějaká jiná finta, nebo toto pravidlo umí nějaký jiný mail
> klient ( který ).
>
>
>
> Díky za odpovědi. Míra
>
> __________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 5762 (20110105)
> __________
>
> Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.
>
> http://www.eset.cz
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>


Další informace o konferenci Hw-list