Re: Prosím o vysvetleni datasheetu...

Tomáš Urbanec urbanec@feec.vutbr.cz
Úterý Duben 28 09:29:01 CEST 2009


Ne ze bych tomu nejak moc holdoval, ale jde o to, ze je pouzita dual 
modulus preddelicka, ne pevna, jak pisete, tim se ten krok zjemni 
stejne jako bez ni. To co zminuje Balu je fractional, to umi ten krok 
delat jeste mnohem jemnejsi, ale je to slozitejsi a hlavne to neni ve 
Vami zminovanem obvodu. Ten vas pripad se cesky jmenuje rizeny 
preddelic a omacku ze skript mate nize:
     Tommy OK2PNQ

Programovatelný dělič kmitočtu je rozdělen na dvě části. První částí 
je tzv. čítač swallow, který je
nastavován k bity řídícího slova s váhami 20, 21.... 2k-1. Velikost 
nastavení tohoto čítače je vyjádřena číslem
A. Druhou částí je tzv. hlavní programovatelný čítač, nastavovaný n-k 
bity řídícího slova s váhami 2k, 2k+1
...... 2n-1, jejichž nastavení je vyjádřeno číslem B. Řídící slovo má 
tedy n bitů. Signál z VCO, upravený
tvarovačem signálu na signál pravoúhlý, prochází řízeným předděličem, 
kde se jeho kmitočet sníží (P + 1) -
krát nebo P - krát v závislosti na nastavení předděliče. Výstupní 
impulsy s kmitočtem (P + 1) - krát menším
jsou přiváděny na vstup čítače swallow, zatímco impulsy s kmitočtem P 
- krát menším jsou přiváděny na
vstup hlavního čítače. V obou případech tyto impulsy dekrementují 
stavy uvedených čítačů.
Po nastavení obou čítačů řídícím slovem je přepnut řízený předdělič 
kmitočtu na dělící poměr P + 1.
Po načítání A impulsů je čítač swallow vynulován a hlavní 
programovatelný čítač je nastaven nyní do stavu
(B-A). Čítač swallow přepne řízený předdělič na dělící poměr P , 
který se nemění až do vynulování hlavního
programovatelného čítače. Po jeho vynulování je vyslán impuls ke 
kmitočtově fázovému komparátoru, oba
čítače se nastaví podle řídícího slova do výchozího stavu, řízený 
předdělič se přepne na dělící poměr P + 1 a
celý cyklus se opakuje. Počet načítaných impulsů potřebných k tomu, 
aby dělící soustava vygenerovala na
svém výstupu jediný impuls, je dán vztahem
N = (P + 1) A + P (B - A) = A + P B 

> Jedná se o MC145152  ( 
> http://www.freescale.com/files/rf_if/doc/data_sheet/MC145151-2.pdf )
> Na stránce 10 je typické zapojení syntezátoru pro Land Mobile Radio 
> VHF Bands..
> Není mi jasná jedna věc:
> Reference pro fázový detektor je 10,24MHz, vydělená 2048 x ( nastaveí 
> RA0, RA1,RA2 v LOG.1 ) to je 5kHz. To je také nejmenší použitelný
> krok pro kmitočet f in.
> Za VCO je předdělička /64.  Jak může být krok ladění 5kHz, ( viz 
> popisek nad VCO ) když je VCO kmitočet ještě 64x dělen? 
> Kdybych chtěl krok 5kHz, tak musím mít referenci na fázovém detektoru 
> 64x menší ne? Nebo mi něco uniká?
> Děkuji za nakopnutí, možná něco dobře nechápu, nebo je to v tom 
> datasheetu špatně :-(
> JaKub
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

Další informace o konferenci Hw-list