RE: Tak to vypadá když je člověk vzteklej

Jan Waclawek konfera@efton.sk
Pondělí Duben 20 12:08:57 CEST 2009


... nehovoriac o tom bezolovnatom blivajze, s ktorym pri teplote hrotu pod 300°C moc nepipnete...

wek

----- Original Message ---------------

>Ale notak pánové. Zále¾í taky na tom jakou má pájeèku. Já pou¾ívám dvì ERS50. Na jedné mám nastaveno cca 330°, na druhé cca 360°. Ta poloha na stupnici zjevnì nic nevypovídá o skuteèné teplotì hrotu. Prostì je potøeba teplotu vyzkou¹et. Na správnou hodnotu pøíjdete bìhem prvních pìti minut a pak u¾ o tom nepøemý¹líte. Tipoval bych, ¾e øada levných pájeèek se bude chovat podobnì a je jedno zda se tváøí "digitálnì".
>
>	Martin.
>
>-----Original Message-----

>
>350°C?
>To je málo, pøí¹tì na to vemte radìji obloukovou sváøeèku!!!!!!!!!!!
>
>Tím se vysvìtlují ty problémy s nemocnou atmegou atd.
>Chlape kdo Vás uèil pájet?
Další informace o konferenci Hw-list