vypocet dna v tyzdni

Pavel Hudecek phudecek@tiscali.cz
Pátek Únor 22 09:00:09 CET 2008


Tak to mi silně připomíná můj algoritmus, který používá 365,2425:-)

pro JW: používám ho tam, kde už je float stejně použit z jiného důvodu

PH

From: "Pavel Troller" <patrol@sinus.cz>
Pridavam verzi programu pro vypocet DOW, pouzivanou v kalkulatoru TI-59.
V jeho standardnim modulu totiz byl program, pouzivajici velmi jednoduchy
algoritmus. Tento jsem bohuzel jiz zapomnel, ale pamatoval jsem si z nej
2 magicke konstanty: 365.25 a 30.6 . Stacilo zadat do googlu a algoritmus
byl opet nalezen, napr. zde:
http://www.amsat.org/amsat/articles/g3ruh/100.html
Abyste nemuseli klikat, davam c&p:

ALGORITHM 1: DATE to DAY NUMBER
--------------------------------
Takes a date in the form of year, month and day of month and calculates
its day number. Valid from 1582 onwards:

D0 = -722528:  REM For AMSAT day number    )
D0 =  -428:  REM For GENERAL day number   )) CHOOSE ONE ONLY
D0 = 1720982:  REM For Julian Day at noon   )

REM Enter wih Year YR e.g. 1986, Month MN, Day DY. Result is Day Number DN
Y = YR: M = MN: D = DY:         REM Preserve YR, MN, DY
IF M <= 2 THEN M = M+12: Y = Y-1
DN = -INT(Y/100)+INT(Y/400)+15 + INT(Y*365.25) + INT((M+1)*30.6) + D + D0

NOTES:
1. You may omit the century calculations so that:
    DN = INT(Y*365.25) + INT((M+1)*30.6) + D + D0
  This restricts the algorithm to 1900 Mar 01 until 2100 Feb 28.

Za bazik se omlouvam, ale transkripci do toho ktereho programovaciho jazyka
jiste zvladne kazdy :-). Sice obsahuje operace ve floatech, ale vhodnymi
manipulacemi s desetinnou teckou by nebyl problem je prevest vsechny na INT.
S pozdravem Pavel Troller


> Tak som si dovolil male variacie na danu temu. Prva funkcia je vlastne ta 
> povodna, druha je variacia na temu 366-dnovy rok (vratane gregorianskej 
> korekcie), a tretia je modifikacia druhej tak, aby sa to dalo jednoducho 
> implementovat v jednocipe. No a prikladam aj vzorovu implementaciu v '51, 
> ale len pre toto storocie. Oboje ma ako "main" test, ktory testuje den za 
> dnom.
>
> Prijemne (po)citanie! :-)
>
> wek
>
> ------
>
> uses crt;
>
> var d,m,y:integer;
>   dow:integer;
>   leapday:boolean;
>
> const
>  dd: array[1..12] of integer = ( 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
>
>  md:array[1..12] of integer = (
>  0,
>  31,
>  31+29,
>  31+29+31,
>  31+29+31+30,
>  31+29+31+30+31,
>  31+29+31+30+31+30,
>  31+29+31+30+31+30+31,
>  31+29+31+30+31+30+31+31,
>  31+29+31+30+31+30+31+31+30,
>  31+29+31+30+31+30+31+31+30+31,
>  31+29+31+30+31+30+31+31+30+31+30
> { 31+29+31+30+31+30+31+31+30+31+30+31,}
> );
>
> function get_dow(d,m,y:integer):integer;
> var dd:integer;
> const
>  a=3; b=4;
> begin
>  y:=y-2000;
>  dd:=y+((y+a) div 4);
>  dd:=dd+md[m];
>  if (m>2) and (y mod 4 <> 0) then begin
>   dd := dd - 1 ;
>  end;
>  dd:=dd+d;
>  dd := dd + b;
>  get_dow := dd mod 7;
> end;
>
>
> function get_dow2(d,m,y:integer):integer;
> var dd,c1,c2,c3,c4:longint;
> const b=0000; c=2; {"gregorian" 1.3.0000 - wednesday}
> begin
>  dd:=longint(y-b)*366+md[m]+d-31-29-1; {nr of days since 1.3.0000 in 
> hypothetical 366-day years}
>  c1:=dd div 366; {correction 366 -> 365 days per year}
>  c2:=c1 div 4; {standard Julian leap year correction}
>  c3:=c1 div 100; {Gregorian correction for 100 years are not leap}
>  c4:=c1 div 400; {Gregorian correction for the overshoot in each 400 
> years}
>  dd := dd - c1 + c2 - c3 + c4;
>  get_dow2 := (dd + c) mod 7;
> end;
>
>
> function get_dow3(d,m,y:integer):integer;
> var dd,c1,c2,c3,c4:longint;
> const b=0000; c=4; {"gregorian" 1.3.0000 - wednesday}
> begin
>  dd:=longint(y-b)*(366 mod 7)+(md[m] mod 7)+d; {nr of days since 1.1.0000 
> in hypothetical 366-day years}
>  c1:=y-b; if m<3 then dec(c1);
>  c2:=c1 div 4; {standard Julian leap year correction}
>  c3:=c2 div 25; {Gregorian correction for 100 years are not leap}
>  c4:=c3 div 4; {Gregorian correction for the overshoot in each 400 years}
>  dd := dd - c1 + c2 - c3 + c4;
>  get_dow3 := (dd + c) mod 7;
> end;
>
>
>
>
> begin
>
>  y:=2000;
>  m:=1;
>  d:=1;
>  dow:=5;
>
>  repeat
>   writeln(d:2,'-',m:2,'-',y:2,':',dow:2,'/',get_dow3(d,m,y));
>   if dow <> get_dow3(d,m,y) then begin
>    writeln('...mismatch - press ENTER...');
>    readln;
>   end;
>   inc(dow);
>   dow := dow mod 7;
>   inc(d);
>   leapday := (m = 2) and (d = 29) and ((y mod 4) = 0);
>   if leapday and ((y mod 100) = 0) and not ((y mod 400) = 0) then 
> leapday:=false;
>   if d>dd[m] then
>    if not leapday then begin
>     d:=1;
>     inc(m);
>     if m>12 then begin
>      m:=1;
>      inc(y);
>     end;
>    end;
>  until keypressed and (readkey=#27);
> end.
>
>
> -------------
>
> $MOD52
>
> day equ 30h
> month equ 31h
> year equ 32h
> dow equ 33h
>
> TestDow:
>    mov  dow,#2
>    mov  year,#0
>    mov  month,#3
>    sjmp TestDowX2
> TestDowX1:
>    mov  month,#1
> TestDowX2:
>    mov  day,#1
> TestDowX3:
>    mov  r5,day
>    mov  r6,month
>    mov  r7,year
>    call DayOfWeek
>    cjne a,dow,Fail
>    inc  dow
>    mov  a,dow
>    cjne a,#7,TestDowX4
>    mov  dow,#0
> TestDowX4:
>    inc  day
>    mov  a,month
>    add  a,#TestDowTab-TestDowX5-1
>    movc a,@a+pc
> TestDowX5:
>    cjne a,day,TestDowX6
>    sjmp TestDowX3
> TestDowX6:
>    jnc  TestDowX3
>    mov  a,month
>    cjne a,#2,TestDowX7
>    mov  a,day
>    cjne a,#29,TestDowX7
>    mov  a,year
>    anl  a,#3
>    jz  TestDowX3
> TestDowX7:
>    inc  month
>    mov  a,month
>    cjne a,#12+1,TestDowX2
>    inc  year
>    mov  a,year
>    cjne a,#100,TestDowX1
>    sjmp Pass
> TestDowTab:
>    db  31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31
>
> Fail:
>    ljmp Fail
> Pass:
>    sjmp Pass
>
>
> ;calculates day of week
> ;good since 01.03.2000 until 31.12.2099
> ;input: r7 - year (00-99 for 2000-2099)
> ;    r6 - month (01-12)
> ;    r5 - day (01-31, as appropriate for given month)
> ;no sanity check performed
> ;returns in acc 00-06 for Monday-Sunday
> ;uses b
> ;
>
> DayOfWeek:
>     mov  a,r6
>     cjne a,#3,DayOfWeekX1
> DayOfWeekX1:
>     mov  a,r7
>     subb a,#0
>     mov  b,a
>     rr  a
>     rr  a
>     anl  a,#03Fh
>     clr  c
>     subb a,b
>     mov  b,a
>     mov  a,r7
>     rl  a
>     add  a,b
>     mov  b,a
>     mov  a,r6
>     add  a,#DayOfWeekTab-DayOfWeekX2-1
>     movc a,@a+pc
> DayOfWeekX2:
>     add  a,r5
>     add  a,b
>     add  a,#4
>     mov  b,#7
>     div  ab
>     mov  a,b
>     ret
>
> DayOfWeekTab:
>     db  0,3,4,0,2,5,0,3,6,1,4,6
>
>
>
>
>
>     end
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list