OT na patek: kulove blesky [Was: porad Detektor - CT]

Pavel Troller patrol@sinus.cz
Pátek Únor 1 16:37:05 CET 2008


> Takove vysvetleni by nestacilo ?
> 
> http://www.observatory.cz/news/detail.php?id=148
> 
> Samozrejme zdaleka neodpovida na vsechny otazky .
> 
> snehulak
Zdravím,
  děkuji za pointer.
  Bohužel však zde popsané teorie neodpovídají ani mým pozorováním, ani údajům,
které jsem o KB vyčetl jinde.
  Pro zajímavost uvedu obě svá "setkání s KB".
  První se stalo na chalupě, během noční bouřky se slejvákem a vichrem. Bouřka
mne vzbudila a jelikož mám bouřky rád, pozoroval jsem její průběh z okna. Viděl
jsem záblesk běžného blesku, po kterém však "nezhaslo". Venku zůstalo světlo
nazelenalé barvy, asi jako ze rtuťové výbojky, vrhající ostré stíny, které se
posouvaly po zemi. Zdroj však byl na druhé straně chalupy, kam jsem neviděl.
Letěl ale správným směrem a po chvíli jsem spatřil modrozeleně svítící objekt,
pohybující se ve výšce asi 20 - 50 m. Letěl plynule stále stejným směrem po
takřka přímkové trajektorii, nestoupal ani neklesal, rychlost mohl mít cca 10
m/s. Nezdálo se, že by byl zmítán poryvy větru, vypadalo to spíše, jako když
letí "na vlastní pohon". Jak píšu, zuřila vichřice, stromy mávaly větvemi,
ale tohle letělo opravdu klidně. Neviděl jsem ani žádnou změnu barvy. Na konci
to na okamžik změnilo barvu na takovou mdle růžovo-fialovou a jakoby v explozi
to zmizelo. Za pár set ms přiletěla rána jako při výstřelu z brokovnice. Délku
trvání úkazu odhaduji na 8 - 10 sekund.
  Druhá příhoda se mi udála loni v létě. Byl jsem na návštěvě v Olomouci
a s kamarádem jsme vyšli na "Svatý kopeček". Byl večer po horkém dni a blížila
se bouřka. Tehdy to byla hodně silná bouřka, četl jsem pak, že snad někde
v okolí i podpálila dům. Každopádně, kochal jsem se pozorováním zatím ještě
vzdálených blesků. Z toho kopečka byly ty temné mraky a kvanta blesků naprosto
úchvatnou podívanou.
  Z ničeho nic jeden blesk po sobě zanechal svítící bod (bylo to několik km
daleko, takže o pozorování "koule" nemohla být řeč) zhruba ve třetině své
výšky. To znamená, že to muselo být stovky metrů vysoko, nemohly v tom tedy
být ani vypařené materiály ze země, ani pták (ptáci za takové bouřky a několik
set m vysoko ?). Jev byl velmi rychlý, ale přišlo mi, jako by se do té koule
skutečně absorbovala část plasmy z blesku v jejím okolí (tj. zatímco ve většině
dráhy blesk vyhasl, zde se stahl k tomu svíticímu bodu asi tak, jako když na
starém TV přijímači po vypnutí dojíždí snímkový rozklad a nefunguje potlačení
emise obrazovky, takže se objeví svislá čára, která se stahne do bodu). Šlo to
ovšem mnohem rychleji. Tento bod se pomalu rovněž pohyboval, ovšem vzhledem
k té vzdálenosti vůbec nelze odhadnout, jakou rychlostí, neboť nevím ani směr.
Jevilo se, že na konci své existence tiše vyhasl, neboť jsem neviděl ten
narůžovélý záblesk jako v prvním případě. Ostatní blesky dělaly plno hromů,
takže zvukový efekt rovněž nebyl pozorovatelný.
  Viděl zde někdo z dalších čtenářů konfery alespoň jeden KB ?
    S pozdravem Pavel TrollerDalší informace o konferenci Hw-list