Impedance vedeni

Pavel Hudecek phudecek@tiscali.cz
Úterý Prosinec 30 16:38:25 CET 2008


Obrázek doplněn.
Zajímá mě průběh napětí a proudu na koncích, optimálně po celé "délce".

děkuji, PH

From: "Tomáš Hamouz" <hamouz@alsoft.cz>
PH> 1. Mějme vedení, tvořené dvojicí mezikruží, přičemž jeden konec vedení 
je
PH> rozložen po celém vnějším obvodu a druhý po tom vnitřním.

PH> Např. r1=10 mm, r2=100 mm, vzdálenost 0,15 mm, 1 dm^2 dielektrika má 1,4 
nF

Nebyl by obrázek? Nějak si to nedokážu jednoznačně představit.

PH> Vzhledem k nesymetrii předpokládám, že impedance na obou koncích se 
budou
PH> poněkud lišit.
PH> - Jak stanovit tyto impedance?

PH> 2. Na vnější konec je připojen ideální zdroj napětí.
PH> - Jak bude vypadat přechodový děj po zkratu na vnitřním konci?

Které veličiny v kterém místě?

PH> - Jak se průběh změní, nebude-li zdroj zcela ideální (např. U=20 kV, 
Ri=1
PH> mOhm, Li=2 nH) a zkrat bude mít dejme tomu 1 nH a 1 mOhm?

Bude na tomto konci komplexní činitel odrazu, tzn. fáze se bude měnit
o libovolkný úhel.

PH> - Co když bude vnitřní konec zkratován předem a připojení zdroje 
proběhne až
PH> potom?

Totéž, jen jsou jiné počáteční podmínky.

Jinak přechodový děj bude nezávislý na tvaru vedení, klidně je možné ho
rozvinout do přímky. 
------------- další část ---------------
Netextová příloha byla odstraněna...
Jméno: uchylne_vedeni.png
Typ: image/png
Velikost: 9144 bytes
Popis: [žádný popis není k dispozici]
Url : http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20081230/afb9e2f4/attachment-0002.png 


Další informace o konferenci Hw-list