Impedance vedeni

Pavel Hudecek phudecek@tiscali.cz
Úterý Prosinec 30 14:12:48 CET 2008


Dobrý den všem,

1. Mějme vedení, tvořené dvojicí mezikruží, přičemž jeden konec vedení je 
rozložen po celém vnějším obvodu a druhý po tom vnitřním.

Např. r1=10 mm, r2=100 mm, vzdálenost 0,15 mm, 1 dm^2 dielektrika má 1,4 nF

Vzhledem k nesymetrii předpokládám, že impedance na obou koncích se budou 
poněkud lišit.

- Jak stanovit tyto impedance?

2. Na vnější konec je připojen ideální zdroj napětí.

- Jak bude vypadat přechodový děj po zkratu na vnitřním konci?
- Jak se průběh změní, nebude-li zdroj zcela ideální (např. U=20 kV, Ri=1 
mOhm, Li=2 nH) a zkrat bude mít dejme tomu 1 nH a 1 mOhm?
- Co když bude vnitřní konec zkratován předem a připojení zdroje proběhne až 
potom?

PH 
Další informace o konferenci Hw-list