OT timery u AVR

Jan Waclawek konfera@efton.sk
Čtvrtek Prosinec 4 21:02:51 CET 2008


>:-) do dne¹ka jsem mìl za to, ¾e ICP se dá spou¹tìt obìma hranami - pohled 
>do nìkolika DS mì ale pøesvìdèil o opaku... no nic...
>
>Nápad: Pou¾ít dvì nohy. ICP a komparátor. Nohu ICP pou¾ít pro vzestupnou 
>hranu a komparátor pro sestupnou. Dále bude potøeba nechat bì¾et èítaè a pøi 
>pøeteèení inkrementovat nìjakou promìnnou. Pøi pøeru¹ení od nohy ICP ulo¾it 
>hodnotu ICR a hodnotu oné èítací promìnné. Pøi pøeru¹ení od komparátoru 
>ulo¾it tyté¾ vìci a spoèítat rozdíl.

Nerozumiem - aky komparator?wek
Další informace o konferenci Hw-list