eagle hromadná změna referencí a hodnot

Miroslav Sinko sinkomiro@rocketmail.com
Pátek Září 14 18:46:31 CEST 2007


File -> Run -> renumner-sch.ulp

Nacisluje zlava doprava, zhora dolu, pripadne naopak - da na vyber.
Nestacilo by to?

miro

--- ladmanj@volny.cz wrote:

> Ahoj
> Nemáte tip na nìjaký ulp nebo nìco, co by umìlo posbírat v¹echny
> souèástky ve schématu a ukázat jejich reference a hodnoty v nìjaké
> snadno editovatelné formì (tabulka?) a pak vrátit zpátky?
> 
> Pøebral jsem tu projekt po kolegovi a ten tam v tom má neuvìøitelný
> bordel, v nouzi to udìlám ruènì souèástku po souèástce, ale
> vzhledem k tomu, ¾e to není úplnì malý, tak se mi moc nechce.
> 
> Bohu¾el spí¹ ne¾ na hodnoty, který vesmìs jsou dobøe, to potøebuju
> hlavnì na ty reference, který bych rád vrátil do stavu Rn, Cn, Dn,
> napøíklad z takovéhle zkomoleniny C.DEC.3V3.1
> Chápu kam tím míøil, kdy¾ si, pøi nedostatku polí vlastností
> souèástky v eaglu, ty vlastnosti pøipsal do reference, ale pak z
> toho ani poøádnì nejde vygenerovat BOM a na potisku desky by to taky
> moc dobøe nevypadalo.
> 
> Díky moc
> Jakub Ladman
> 


      ____________________________________________________________________________________
Luggage? GPS? Comic books? 
Check out fitting gifts for grads at Yahoo! Search
http://search.yahoo.com/search?fr=oni_on_mail&p=graduation+gifts&cs=bzDalší informace o konferenci Hw-list