OT: konecne poriadny piatkovy flame na temu "to C or not to C" Was:Vyctovy typ v C

Jindrich Kubec kubecj@asw.cz
Pondělí Září 3 14:32:46 CEST 2007


At 14:11 3.9.2007, Ales Prochaska wrote:
>To nemá s hierarchií nic spoleèného :-) Kdy¾ pí¹u program vèetnì DLL v
>jednom jazyce tak je to samozøejmì o¹etøené prostøedky toho jazyka.
>Kdy¾ jen pou¾ívám DLL napsané nìkým jiným v jiném jazyce a pou¾iju
>jiné headery a jiné dll tak jsem logicky v ... :-)

No snad presne na to narazel pred-mluvci.

Kdo si napise *.h, zkompiluje knihovnu a pak mu nesedi *.h proti *.o (*.a), 
by mel byt utracen na naklady zamestnavatele ;-D
Rozdil mezi dvojici *.h/*.o a jednim *.tpu mi pripada zanedbatelny a pocet 
prispevku venujici se tomu jako prehnany ;)


Jindroush (kubecj@avast.com)
http://www.kostky.org - Pro fany stavebnic LEGO.
Další informace o konferenci Hw-list