Bezdratove osvetleni

Jindrich Kubec kubecj@asw.cz
Pondělí Září 3 13:57:09 CEST 2007


At 12:57 3.9.2007, kral.j@centrum.cz wrote:
>Ten model bude umístìn staticky, nebo se alespoò bude vracet stále na 
>stejné místo? A co velikost? Snad by se dal vyu¾ít princip míchaèky do 
>chemické laboratoøe. Ve stojánku je motorek s elektromagnetem na høídeli. 
>Do baòky se vhodí druhý magnet a ten je pøi otáèení motorku uná¹en a tím 
>míchá. Tady by se dal uná¹et magnet na høídelce dynama.

Bude stat na stejnem miste, ale nevim, zda bude dostatecne velky, aby se do 
nej vlezlo nejaky michatko.
Kdyby to nekdo dokazal navrhnout za pomoci tech dvou civek tak,jak je to v 
tech aku kartaccich, dostal by mozna i lahev ;) Ja to navrhnout/spocitat 
neumim.


Jindroush (kubecj@avast.com)
http://www.kostky.org - Pro fany stavebnic LEGO.
Další informace o konferenci Hw-list