Cecko

Miroslav Sinko sinkomiro@rocketmail.com
Sobota Říjen 20 00:45:27 CEST 2007


To je nejake divne.. vid nedavny thread, kde wek nacal K&R C, a v
ktorom sme dospeli k tomu, ze int je minimalne 16-bitovy. Ta funkcia z
vasho kodu vracia signed int, co je podla pravidiel C totozne s int a
teda min 16-bitove. EOF v tomto pripade je -1, vnutorne reprezentovane
ako 0xFFFF, co je nezamenitelne s jednobytovym charom. Pokial sa dobre
pamatam, presne takto bol reprezentovany EOF pod DOS-om, kde napr.
fgetc() formalne vracal int, ale realne mohol vratit len char (alebo
unsigned char). Bolo to takto prave kvoli hodnote EOF.

miro

--- Milo¹ ©ula <sula@rps.cz> wrote:

> No to prave tak není. Je to napsane v CCS PCWH kompilatoru a ten
> ukazuje
> ze signed int je signed int8 tj. 8mi bitovy typ promenne. Proto mi to
> vrta hlavou. Jinak to je originální driver napsany primo tou firmou a
> je
> prikaldan ke kompilatoru.
> 
> Milos
> 
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz]
> On
> Behalf Of Ales Prochaska
> Sent: Friday, October 19, 2007 9:53 PM
> To: hw-list@list.hw.cz
> Subject: Re: Cecko
> 
> Normálnì se to dìlá tak, ¾e se vrací nìjaký "signed 16" typ. Byte se
> roz¹íøí, pøièaruje se k nìmu 257. hodnota, pak se to testuje a pak se
> to zase oøízne na byte... Za nìkteré programátorské techniky by se
> mìl
> zpìtnì odebírat diplom a nemá-li jej dotyèný pachatel, pak mu soudnì
> naøídit nav¹tìvování schùzek Anonymous Software Engineers.
> 
> Ale¹ Procháska
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com Další informace o konferenci Hw-list