Re: Logická funkce

Jindrich Kubec kubecj@asw.cz
Čtvrtek Říjen 11 21:10:32 CEST 2007


At 20:30 11.10.2007, kral.j@centrum.cz wrote:
>Nepotkal jste nìkdo prográmek, který doká¾e vypsat pravdivostní tabulku 
>pro jakoukoliv logickou funkci o max ètyøech vstupech? Tøeba u¾ to nìkdo 
>vymyslel, tak a» to nemusím psát sám.

Jako ze vstup bude rekneme &|^ (and, or, xor) a vystupem bude sestnact radku...

0000 - 0
0001 - 0
.
.
1111 - 1

Co treba kaslat na 'programky' a hrat si se skriptama, je to daleko 
pohodlnejsi :o) (pro vlastni potrebu).

Viz v perlu nize a staci poeditit vzdy ten jeden radek s vysledkem:

use strict;

for(my $i = 0; $i < 16; $i++ )
{
     my $b1 = $i & 1 ? 1 : 0;
     my $b2 = $i & 2 ? 1 : 0;
     my $b3 = $i & 4 ? 1 : 0;
     my $b4 = $i & 8 ? 1 : 0;

     my $r = $b1 & $b2 | $b3 ^ $b4;

     print "$b1 $b2 $b3 $b4 - $r\n";
}


Jindroush (kubecj@avast.com)
http://www.kostky.org - Pro fany stavebnic LEGO.
Další informace o konferenci Hw-list