OT: kydy Was: PIC32 - 32bit PIC

Snail Instruments snail@snailinstruments.com
Úterý Listopad 13 10:33:32 CET 2007


>Naproti tomu je celkem logická
>teorie bo¾ího stvoøení, neboli ¾e nìkdo s vlastní inteligencí z tìch
>základních prvkù (H,C,O,N) postavil ¾ivou buòku.

Jeden nas kamarad zertem rika: "Takhle nas houpat 
muzes (a opisuje pritom prstem dolni pulkruh tam 
a zpet), ale takhle uz ne (coz doprovazi opisovanim celeho kruhu)!" :-)

J. Hanzal

Další informace o konferenci Hw-list