OT: Dopravni prestupky

Pavel Hudecek phudecek@tiscali.cz
Sobota Prosinec 29 18:12:29 CET 2007


Dobrý den všem,

nějakou dobu tu sleduji diskusi o pokutách a bodech. Měl bych k tomu pár 
poznámek:

Úvodní postřeh: Jsou dva neslučitelné názorové proudy, které se zkráceně 
dají rozdělit podle toho, zda je osoba blízká vnímána jako nástroj k vyhnutí 
se pokutě, nebo zda je opravdu tak blízká, že o ni dotyčný má starost a 
chtěl by, aby mohla bezpečně přejít silnici, či bezpečně řídit auto, aniž by 
ji někdo sejmul šílenou rychlostí.

K probíraným možnostem.

1. Chytat řidiče osobně "za ručičku" - to je natolik naivní představa, že si 
prostě nedokážu představit, že by někdo něčemu takovému věřil. Závěr: Je to 
jedna z cest odvádějících pozornost od skutečného řešení. Jako daňovému 
poplatníkovi se mi také vůbec nelíbí představa, že bych měl platit třeba 2x 
víc policistů a většina z nich by postávala bez užitku někde u silnice. 
Žijeme přeci v jedenadvacátém století, takže od toho je tu technika. Ta 
nepotřebuje mzdu a je neúplatná. Dále mi technika přijde lepší i z 
pedagogického hlediska - lidé by se měli naučit jezdit dle předpisů 
nezávisle na tom, zda se na ně zrovna někdo dívá.

2. Pokutu i body účtovat majiteli vozu. - Toto řešení je nespravedlivé, ale 
je to také jediné z těch jednoduchých a levných, které má naději na úspěch. 
Nespravedlivé je ovšem i stávající řešení, neboť né každý má osobu blízkou. 
Kdo ji nemá, je vlastně tímto systémem diskriminován. Dokonce bych řekl, že 
tato diskriminace je dost silná, že je až s podivem, že už proti tomu někdo 
dávno neprotestuje.

(než zavrhnete body 3 a 4, tak předem upozorňuji, že logovadlo nemusí být 
absolutně odolné proti neoprávněné manipulaci, stačí jen aby bylo zaručeno, 
že metoda vedoucí k oblafnutí je příliš drahá)

3. Zavést nějaký elektronický systém, kterému se bude řidič prokazovat před 
jízdou svou elektronickou občankou. Občanka tak nahradí klíček, auto bude 
logovat kdo a kdy řídil. Pokud je logovadlo rozbité, vozidlo nepojede. Každý 
majitel vozidla má nárok na bezplatnou opravu/výměnu logovadla 1x za rok až 
dva, daší výměny/opravy jen za velmi tučný poplatek, nebo pokud zároveň 
vznikla na vozidle škoda nejméně Nx překračující výši poplatku, škoda byla 
uznána a uhrazena pojišťovnou. Logovací zařízení bude čteno při řešení 
přestupku.

4. Předchozí variantu rozšířit tak, že každá dopravní značka bude mít 
vysílač, který sdělí autu, jaká je povolená rychlost, že se nesmí odbočit 
vlevo, že se tu nesmí parkovat, ... Dále se bude postupovat podle toho, jaký 
mód si majitel nastavil: Buď se zaznamená kdo a kolik (k osobě bude evidován 
jen součet pokut a součet bodů), nebo se zaznamená kdo, kdy, kde a co. V 
prvním případě tak majitel dává na jevo, že nechce šmírování a případnou 
pokutu bez diskuse zaplatí, ve druhém se vše zaznamená a pak si to může jít 
někam vyjasnit. Logovací zařízení bude čteno při nějaké pravidelné kontrole, 
na kterou musí vozidlo i teď.

5. Verzi 4 lze dále rozšířit, kdy každý bude mít možnost občas něco porušit 
(např. ujet 5 % cesty rychleji, 2x ročně parkovat na zákazu, ...) a teprve 
ten, kdo opakovaným porušováním předpisů ohrožuje své okolí si za to pořádně 
zaplatí. Tato varianta mě přijde jako nejvíce spravedlivá a nejúčinněji 
plnící cíl snažení, tedy zvýšení bezpečnosti a plynulosti.

Řešení 1 se dá modifikovat do použitelného stavu takto:

Uznáme, že samotný konstrukt přestupku je mylný a přestupky jako takové 
zrušíme. Porušení bezpečnostních předpisů na veřejném prostranství budeme 
pak chápat jako trestný čin obecného ohrožení a vyšetřovat i trestat 
odpovídajícím způsobem. - Tzn. vozidlo zabavit jako důkaz, sejmout otisky 
prstů, posbírat chlupy a další materiál s DNA, pozvat svědky, ... státní 
zástupce podá žalobu, ... odsouzený si to půjde odsedět. Spravedlivé, ale 
nereálně drahé.

Řešení 2 se dá mírně modifikovat rozdílným nakládáním s pokutou a body:

Pokutu naúčtovat majiteli vozu - buď jel on, pak je vše zcela v pořádku, 
nebo jela osoba blízká a on to tedy buď za ni z lásky zaplatí, nebo to od ní 
pak vybere, nebo zas tak blízká není a byl vůl, že za ni platil, místo aby 
nechal na státu, aby to od ní vybral rovnou, nebo neví komu auto půjčil a v 
takovém případě dostal pokutu vlastně za to, že neznámé osobě půjčil 
nebezpečné zařízení, které smějí ovládat jen osoby k tomu oprávněné (což u 
neznámé osoby není zaručeno). Na této úrovni nic nespravedlivého nevidím.

Body samozřejmě majiteli účtovat nelze (jednak je to nespravedlivé, protože 
je již nemůže přesunout na skutečného viníka a jednak to ani nemá smysl, 
pokud majitel sám nemá řidičák). Takže zbývá jediné řešení: Pokud se 
nezjistí kdo auto řídil, body seberou autu. Při posuzování jednání řidiče se 
bude používat vždy součet bodů auta a řidiče. Takže např. auto které má -10 
bodů bude muset řídit řidič, kterému zbývá nejméně 11 bodů. Když auto získá 
více záporných bodů, než může mít řidič nejvýše bodů kladných, přestane být 
způsobilé k silničnímu provozu a musí se s ním nakládat jako s věcí, která 
po silnici nesmí jezdit. Pak je nutno počkat, až bodíky zase "vyprchají", 
třeba zákonem definovanou rychlostí 1 bod za rok. Na body vozidla nesmí mít 
vliv změna majitele. Auto s hodně -body bude tedy i dost špatně prodejné:-)

(tohle je asi jediné smysluplné řešení, když ještě nemáme elektronické 
občanky)

PH 
Další informace o konferenci Hw-list