info - jak (ne)funguje MSSQL

Delphin delphin@post.cz
Úterý Září 5 16:10:22 CEST 2006


> Omlouvám se za crosspost a OT, ale myslím si, že by to mohlo někoho 
> zajímat,
> ušetří si tak mnoho času bádáním proč něco vůbec nefunguje jak má.

Tohle vypise 73,'ABC'

create table smlouvy
(ID_Smlouvy int,
 T_KodSluzby varchar(50) COLLATE Czech_CI_AS)
GO
insert smlouvy (ID_Smlouvy,T_KodSluzby)
values (73,'DEF')
GO
update smlouvy
set smlouvy.T_KodSluzby = 'ABC'
where smlouvy.ID_Smlouvy=73
GO
select *
from smlouvy

Další informace o konferenci Hw-list