[OT] Excel - jak vymazat makro ze souboru

Miroslav Sinko sinkomiro@rocketmail.com
Pátek Červen 2 15:16:09 CEST 2006


Malo by pomoct aj Ulozit ako... pod inym menom. 

miro

--- Pavel Kadeèka <pavel.kadecka@gmail.com> wrote:

> Díky, to bylo ono. Ale musel jsem udìlat je¹tì jeden mezikrok a sice
> v
> tom Visual Basic Editoru kliknout "View" a "Project Explorer"
> (Ctrl-R). Pak jsem u¾ vidìl stromovou strukturu, kde byly i ty
> prázdný
> moduly.
> 
> P.K.
> 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com Další informace o konferenci Hw-list