Linearni motor

Kalina Miroslav Miroslav.Kalina@pvt.cz
Čtvrtek Červen 1 15:16:23 CEST 2006


	Tak pánové - všechno je jinak...

	Přímo od zdroje (Ondřej Vysoký) jsem se dozvěděl, že motor pracuje takto: Cituji...

"Výbuchem uvolněná energie se během jednoho cyklu brzdí aktivním odběrem elektřiny tak, aby na konci zdvihu byla kinetická energie pohyblivé části nulová"

	Pro programátora řídícího obvodu to teda musí být pěkný oříšek, napočítat energii pohybujícího se pístu a měnit zatížení elektrické části tak, aby se píst v protilehlé poloze "zastavil" vlivem brždění indukcí při průchodu proudu cívkou a čekal na další ránu, která by ho poslala zase na druhou stranu...

	M.Kalina

Další informace o konferenci Hw-list