[OT]: CSS tezke zacatky

Snail Instruments snail@iol.cz
Středa Červen 8 09:20:08 CEST 2005


> >> Jsem jeden z tìch zaèáteèníku o:)) Mu¾e mì prosím nìkdo vysvìtlit
>jak je to s tím podtr¾ítkem v selektrou a jaký to má vliv na IE èi Firefox.

Hledejte "underscore hack css"

J. Hanzal

Další informace o konferenci Hw-list