PXXjmaX DO s AT89C2051

Miroslav Sinko sinkomiro@rocketmail.com
Neděle Prosinec 18 22:45:29 CET 2005


Da sa aj tak, v nejakej appnote Atmela ('51 alebo AVR) to robia prave
tak. Moznosti je vzdy viac :-)

miro

--- Petr Lustyk <hwlist@scoperius.cz> wrote:

> Díky,
> 
> Tak mì napadlo a co tak spoèítat interval mezi startbity, tím se
> zesynchronizovat a pak u¾ jít napevno.
> V rámci vysílání jednoho slova se zøejmì nebude mìnit ten èasový
> rámec tak
> agresivnì.
> 
> PL
>  

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com Další informace o konferenci Hw-list