Příjmač DO s AT89C2051

Miroslav Sinko sinkomiro@rocketmail.com
Neděle Prosinec 18 20:00:03 CET 2005


http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=234
http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=235
http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=236

miro

--- Petr Lustyk <hwlist@scoperius.cz> wrote:

> 
> Nemáte nìkdo hotový program na snímání DO v kódu RC5
> 
> A» se s tím nemusím vymý¹let?
> 
> Díky,
> 
> PL
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com Další informace o konferenci Hw-list