Meric filtru - wobbler

Daniel Valuch daniel.valuch@wanadoo.fr
Pátek Prosinec 16 18:56:13 CET 2005


komparacny princip na 1MHz?? Kristova noho....


Pavel Hudecek wrote:

>Pokud opravdu chcete celý uvedený rozsah, nejspíše budete muset použít
>buď rychlý ADC+FFT, nebo nějaký širokopásmový milivoltmetr založený
>na komparačním principu (měřený signál usměrníte, zároveň usměrníte referenční.
>Napětí ref. oscilátoru řídíte tak, aby z obou usměrňovačů vycházelo
>stejné ss napětí (nebo můžete udělat jeden kladný a druhý záporný
>a mezi ně zapojit dělič, na kterém se snažíte docílit nulového napětí).
>Ref. osc. uděláte LC s napětím řádu desítek V, takže pro dostatečně
>přesné měření stačí usměrnit shottkyho diodou. Usměrněné i neusměrněné
>napětí dělíte děličim tak, aby byly v potřebných rozsazích.).
>
>PH
>
>  
>

Další informace o konferenci Hw-list