SPI slave na picu

Snail Instruments snail@iol.cz
Středa Srpen 10 10:57:35 CEST 2005


>Jeden jsem si neumìle vybral sám, a a¾ na vzorku zaøízení se ukázalo ¾e 
>spi je v nìm o¹izené, nemá bafr pro ètení z spi, a na pøeètení pøijatého 
>bytu zbývá puze doba pøenosu jednoho bitu. A to je ¾alostnì málo. Nebo ¾e 
>bych to ¹patnì programoval? Jde o model PIC18F2580

Datasheet 9.3.1.
In receive operations, SSPSR and SSPBUF together
create a double-buffered receiver. When SSPSR
receives a complete byte, it is transferred to SSPBUF
and the SSPIF interrupt is set.
During transmission, the SSPBUF is not doublebuffered.
A write to SSPBUF will write to both SSPBUF
and SSPSR.

Pokud ma jako slave vysilat, tak sebou bude muset mrsknout. Nedal by se 
nahodou pouzit USART v synchronnim rezimu?

J. Hanzal

Další informace o konferenci Hw-list