Grayův kód

Snail Instruments snail@iol.cz
Čtvrtek Srpen 4 14:32:13 CEST 2005


>Tu¹ím ¾e zrovna Balu tady tvrdil, ¾e Grayùv kód je jenom do poètu bitù 4. 
>Nìjak mnì to nedalo a zapátral jsem ve svých poznámkách ze studií. Tak¾e
>
>Grayùv kód pou¾ívaný pro snímání absolutní polohy má tu vlastnost, ¾e se 
>mìní v¾dy jenom v jednom bitu pøi pøechodu o jednu diskretu. Dá se 
>roz¹íøit libovolnì !!!

Neni _jednoznacny_ pro vetsi pocet bitu. Cili muzete udelat nekolik ruznych 
kodu a vsechny budou mit tu Grayouvu vlastnost, ze se zmeni vzdycky jenom 
jeden bit.

J. Hanzal

Další informace o konferenci Hw-list