CMOS 4026 + LED 7seg.

Snail Instruments snail@iol.cz
Sobota Duben 23 01:44:27 CEST 2005


>Je¹tì pro doplnìní, dal by se místo v¹ech tìch tranzistorù bez problémù
>pou¾ít CMOS 4010 popø. 4050 (neinvertující oddìlovaè)?

Pro vetsi displeje ULN2803 :-)

J. hanzal

Další informace o konferenci Hw-list