Re: Hlídaè kytièek

Snail Instruments snail@iol.cz
Sobota Duben 16 12:36:09 CEST 2005


>    Také vím ¾e na to existuje speciální IO, který obsahuje generátor i
>vyhodnocovací èást, ale nemù¾u si vzpomenou jakej, vzpomene si nìkdo
>prosím ?

Ze by PIC12F675? :-)

J. Hanzal

Další informace o konferenci Hw-list