MySQL

Jindrich Kubec kubecj@asw.cz
Úterý Září 28 18:46:39 CEST 2004


At 18:38 28.9.2004, Sasa - Viky - Svobodova wrote:
>   mùže mi nìkdo prosím poradit jak se dá do MySQL databáze nahrát SQL 
> soubor jinak než pøes PHPMyADMINa ? Najkou fintu tøeba pøes píkazový 
> øádek nebo tak nìjak. Já to jinak neumím a tenbalík už pøe PHP .... nejde 
> nahrát. Nestihne se to :-(

zeby
mysql <neco.sql


Jindroush (kubecj@asw.cz)
http://jindroush.atari.org - Home of Atari Cartridge Dumping Project.
Další informace o konferenci Hw-list